Home The History of Quoits in Wales UK Quoits 1932 - Present Day Latest News

SWYDDOGION

Llwydd  ......….……….……. Rev. Howell Mudd

Is-Lwydd .…………….….….. Alun Williams

Cadeirydd ................. Russell Owen

Is-Gadeirydd ...………..... Lewis Williams

Trysorydd ......………….... Ceri Lewis

Trefnydd Grand Prix ….... Pugh Jones

Ysgrifennyddion ..……..... Parry Evans

                                  Linda Evans

Bydd Marian James yn cynorthwyo gyda threfnu digwyddiadau Meddygon Teulu

Cysylltwch ag aelodau Bwrdd Coetio Cymru ar e-bost: webmaster

Top

Prif Fynegai

Tudalen Flaen

Bwrdd Coetio Cymru - Busnes Swyddogol/Amserlen 2016

Fe fydd y Cyfarfod Blynyddol Bwrdd Coetio Cymru yn cael ei gynnal ar Dydd Sul y 21 Chwefror 2016 yn Pumpsaint

Lleoliad y Clybiau Coets' Gêm Hir'