Home The History of Quoits in Wales UK Quoits 1932 - Present Day Latest News

SWYDDOGION

Llwydd  ......….……….……. Rev. Howell Mudd

Is-Lwydd .…………….….….. Alun Williams

Cadeirydd ................. Russell Owen

Is-Gadeirydd ...………..... Lewis Williams

Trysorydd ......………….... Marian James

Trefnydd Grand Prix ….... Pugh Jones / Marian James

Ysgrifennyddi ..……..…..   Gwag


Cysylltwch ag aelodau Bwrdd Coetio Cymru ar e-bost: webmaster

Top

Prif Fynegai

Tudalen Flaen

Bwrdd Coetio Cymru - Busnes Swyddogol/Amserlen 2017

Fe fydd y Cyfarfod Blynyddol Bwrdd Coetio Cymru yn cael ei gynnal ar Dydd Sul y 9 fed Ebrill 2017

Lleoliad y Clybiau Coets' Gêm Hir'